Πακέτο για ζωγραφική κούπας – 20€
Πλαγγόνες – 50€
Τσαγιέρα, γαλατιέρα, ζαχαριέρα
60€
Βουτυριέρα – 25€
Σείστρα – 25€
Σανιδόσχημο ειδώλειο – 20€
Αυτοκινητάκι μεγάλο – 50€
Αυτοκινητάκι μικρό – 30€
Καρδούλες καρφίτσες – 8€
Σπιτάκι – 10€
Κούπες ζωγραφισμένες – 25€
Πουλάκια – 15€