Υπεύθυνη προγραµµάτων:
Βίκυ Λάζου – Κεραµίστρια
Μπιζανίου 29, Άλιµος 17456
Τηλ.-Fax. 210 9884131/
ergastiripilou@gmail.com
www.ergastiri-pilou.gr